Werkwijze en visie: Krachtwerk

Mijn visie als dramatherapeut kenmerkt zich door krachtgericht te werken. Ik ben er van overtuigd dat iedereen een kracht in zich heeft. Op het moment dat je via dramatisch spel deze kracht ervaart kun je het leren herkennen, er mee spelen en je eigen kracht vasthouden. Door op deze manier krachtgericht te werk te gaan wordt een proces van empowerment in gang gezet: je ontwikkelt persoonlijke groei en veerkracht bij tegenslagen.

Mijn benadering is positief: ik werk kracht- in plaats van klachtgericht. Samen kijken we hoe we vanuit jouw kracht je hulpvraag kunnen benaderen. Deze persoonlijke werkwijze is gebaseerd op de behandelstructuur van de creatieve therapie maar vereist individueel maatwerk.

Tenslotte wordt mijn visie gekenmerkt door een holistische benadering. Dit houdt in dat ik oog heb voor de verbinding op fysiek en emotioneel vlak. Ik ben er van overtuigd dat denken, voelen en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.